Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest DataDiscovery - A.Mazgaj, P.Płachno Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (adres 30-081 Kraków, ul. Królewska 65 A), posiadającą numer identyfikacyjny REGON: 123016247 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6772378799, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491239.
  2. Inspektorem pozyskanych danych osobowych jest Aleksander Mazgaj iod[at]datadiscovery.pl.
  3. Dane osobowe będa przetrwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowych.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Posiadają Państwo prawo dostęu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, przysługuje Pańśtwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IT POD DOBRĄ OPIEKĄ

Twoja firma potrzebuje
wsparcia IT lub doradztwa?

Zapytaj o ofertę
Nie wszyscy lubią ciastka ...

Ta strona wykorzystuje mechanizm cookies

Używamy mechanizmu ciasteczek w celu analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Anonimowe dane na temat przeglądania naszej strony przekazywane są dostawcy oprogramowania analitycznego i mogą być przez niego zbierane oraz łączone z danymi z innych źródeł.

Niezbędne

Ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Umożliwiają np. dostęp do zabezpieczonych treści oraz prawidłowe działania formularza kontaktowego.

Statystyczne

Dostarczają danych statystycznych i pozwalają nam lepiej zrozumieć, jakich treści użytkownicy szukają na naszej stronie. Anonimowe informacje dotyczące przeglądania strony są przesyłane do naszego partnera, firmy Google.